ÁSZF

Szolgáltató adatai

Line of Least Resistance Kft.
2870 Kisbér, Kincsem u. 26.
Adószám: 14490222-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-014409

Szerviz szolgáltatás feltételei

 1. Szervizünkben a javítások 90%-a a helyszínen megvárható. Hosszabb javítási idő esetén (2-3 óránál több) minden esetben átvételi elismervényt iratunk alá Megrendelőinkkel, mely tartalmazza a személyes adatai mellett a javításra leadott készülék típusát, sorozatszámát és a hiba leírását. Ezért kérjük, minden esetben ellenőrizze az adatokat, mert a bejegyzések vonatkozásában történt tévedésekért és elírásokért felelősséget nem tudunk vállalni.
 2. A Megrendelő köteles minél pontosabb hibaleírást adni készüléke állapotáról. A pontatlan, vagy valótlan hibaleírásokból eredő késedelem következményeit, valamint az ennek esetleges költségeit a Megrendelő viseli. Amennyiben a készülék javítható, a Megrendelő jogosult eldönteni, hogy kéri-e a javítást és viseli ennek költségét abban az esetben is ha, a javítás műszakilag lehetséges, de nem gazdaságos. 
 3. A javítás során a Szolgáltató dönt arról, hogy a javításnak milyen módját választja. A javítási árajánlat közlése során munkatársunk a várható elkészülési határidőről is tájékoztatja a Megrendelőt, ez azonban tájékoztató jellegű, nem bír kötelező erővel, indokolt esetben Szolgáltató jogosult azt meghosszabbítani. Általános esetben a vállalási határidő 1 munkanap.
 4. A készüléken lévő szoftverekért, adatokért (az adathordozók, memóriakártyák tartalmáért) semminemű felelősséget nem tudunk vállalni. Ezért kérjük, minden esetben mentse le fontos, vagy pótolhatatlan adatait mielőtt készülékét javításra leadja, mivel az a szervizeljárás során megsérülhet vagy elveszthet.
 5. Az átvétel során nem látható, nem tapasztalható, illetve nem jelzett hibák rögzítése nem zárja ki azok átvételkori meglétét, mechanikai sérülést szenvedett eszközök még abban az esetben is, ha külső sérülés nem látható rajtuk és az eszköz működőképes a belső integrált áramkörök sérülése következtében működésképtelenné válhatnak. Ilyen esetekben a Szolgáltató a felelősséget nem vállalja.
 6. Beázott készülékek javítása esetén előfordulhat egyéb rejtett hiba megjelenése, melyre a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
 7. Alaplapi javítások esetén fennállhat annak az esélye, hogy rejtett hibák merülhetnek fel, melyeket előzetesen nem lehet kimérni, csak javítás közben derülhetnek ki. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a készülék akár meg is állhat, vagy teljesen használhatatlanná válik. Az ilyen jellegű javításokat minden esetben a Megrendelő felelősségére bízva vállaljuk.
 8. A szolgáltatás elkészüléséről (javítási árajánlat, vagy a javítás elkészülte) az átvétel során rögzített elérhetőségeken (telefon, email) értesítjük a Megrendelőnket. Az első értesítést követő 30 napig az Átvételi elismervényen szereplő tételeket díjmentesen tároljuk. Ezt követően a tételeket értékesíthetjük, mely után a munkadíjat, a tárolási költséget valamint 10% kezelési költséget vonunk le. Amennyiben a Megrendelő nem elérhető, a harmadik sikertelen értesítési kísérlet időpontjától számítandóak a fenti határidők. Az első értesítést követő 30. nap után amennyiben a készüléket Megrendelő nem veszi át, lebontásra kerül.
 9. A készülék minden esetben (bevizsgálás és egyéb javítás esetén is) legkorábban a Szolgáltató által megjelölt időpontban vehető át.
 10. Készüléket csak a Smart Clinic által kibocsátott átvételi kártya ellenében áll módunkban kiadni. Az átvételi kártya elvesztése, megsemmisülése, vagy olvashatatlanná válása esetén csak akkor áll módunkban visszaadni, ha az átvevő személyi igazolványával igazolt módon megegyezik az átvételi kártyán szereplő Megrendelővel. Amennyiben ez nem bizonyítható vagy az átvevő megtagadja az azonosítást, a készüléket csak annak a személynek áll módunkban kiadni, aki tulajdonjogát igazolni tudja. (Pl.: nyugtával, számlával; cég esetén a vásárlást igazoló nyugta vagy számlán felül a cég képviseleti jogának igazolásával; nem első tulajdonos estén az adásvételi szerződések megszakítatlan láncolatával. (A telefonomért jöttem, benne vagyok a gépben, mondom a nevem stb. igazolás sajnos nem elégséges). A Smart Clinic által kibocsátott átvételi kártya a Smart Clinic tulajdonát képezi. A javításra leadott készülék átvétele kizárólag a kártya leadásával lehetséges adatbiztonsági okokból. Elvesztése esetén 2000 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére.
 11. Ha a Megrendelőnek nincs módja személyesen átvenni a készüléket, megbízottjának szabályos Meghatalmazással kell rendelkeznie.
 12. A készülék visszaadásának további feltétele a munkadíj kiegyenlítése. Amennyiben a javításra bármilyen okból nem kerül sor, a mindenkori szerviz díjszabásban meghatározott bevizsgálási díjat kell megfizetni. Amennyiben elfogadja árajánlatunkat és kéri a javítás elvégzését, a bevizsgálási díjat nem számoljuk fel. Nem javítható készülékek esetén minden esetben díjköteles a bevizsgálás. Ennek kiegyenlítéséig a Ptk. 397. § (2) bekezdése alapján a birtokunkba került készüléken fennálló törvényes zálogjogunk alapján, a Munkalapon szereplő tételeket nem áll módunkban visszaszolgáltatni.
 13. A javítás során kicserélt hibás alkatrészeket csak abban az esetben szolgáltatjuk vissza, amennyiben a Megrendelő azt előzetesen (legkésőbb a készülék átadásakor) kéri és az átvételin ez a fenntartás szerepel. Ellenkező esetben ezeknek a veszélyes hulladék szerinti megsemmisítéséről gondoskodunk.
 14. Szolgáltató kizárja a felelősséget a közvetett és/vagy következménykárok vonatkozásában, továbbá az elmaradt hasznokért, illetve a használatkiesésből eredő esetleges károkért is.
 15. Megrendelő a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogásait a helyszínen a szervizvezetőnél, illetve a szolgáltatónál kifüggesztett felügyeleti szerveknél teheti meg.
 16. Megrendelő hozzájárul a szerviz szolgáltatás megrendelésekor megadott személyes adatai kezeléséhez. A 8. pontban meghatározott eljárás esetében fentieken kívül személyi igazolványszáma (külföldi állampolgár esetén útlevélszáma), lakcímkártyája vonatkozásában is hozzájárulását adja az adatkezeléshez. Szolgáltató – figyelemmel a honlapján hozzáférhető Adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában foglaltakra is – tájékoztatja a megrendelőt arról, hogy a felek között a jelen ÁSZF alapján létrejövő (akár adásvételi -, akár vállalkozási) szerződéssel vagy annak teljesítésével összefüggésben a felek között lefolytatásra kerülő valamennyi telefonhívás hangfelvétele minőségbiztosítási célból, a Szolgáltató által üzemeltetett webes felület hatékonyságának mérése és/vagy fejlesztése céljából, valamint az Ügyfelektől érkező esetleges kifogások, és az azokból eredő esetleges jogviták rendedzése céljából rögzítésre kerülnek. Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltatónak a telefonhívások hangfelvételeinek rögzítésére vonatkozó tájékoztatását megértette és elfogadja, és a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben a felek között lefolytatásra kerülő telefonhívások hanganyagát rögzítse, és azt mindaddig tárolja, illetve kezelje, amíg a felek közötti szerződés teljesedésbe megy, vagy amíg a felek közötti bármely (jog)vita végleges nyugvópontra kerül.
 17. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a nem a Szolgáltató által beszerzett beszerelt alkatrészekre, valamint a szolgáltató által beszerzett, de azt más szolgáltató esetleg megrendelő általi beépítésre szavatosságot nem vállal.
 18. Szolgáltató által kiadott Munkalap a Kormányrendelet hatálya alá tartozó esetekben jótállási jegynek is minősül, mely jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik. A jótállási igény a “Munkalappal” érvényesíthető.
 19. Szolgáltató Apple Független Szerviz Szolgáltatóként (IRP) eredeti Apple alkatrészeket, szerszámokat és gyári diagnosztikai rendszert használ a javítások során. A javítások megfelelnek az Apple szigorú minőségi elvárásainak. A beépített alkatrészekre Apple Független Szerviz Szolgáltatóként (IRP) a Smart Clinic vállal garanciát. A készülékre az Apple nem vállal garanciát!
 20. A jótállási jegy átadása és kitöltése önmagában nem eredményezi a 249/2004. (VII.27.) Kormányrendelet szerinti, illetőleg bármilyen egyéb önkéntes jótállás vállalását, amennyiben a Megrendelő a Ptk. Szerint nem minősül fogyasztónak, illetve amennyiben a szervizmunkát a szerviz szavatosság, vagy jótállás keretében végezte.
 21. A szerviz szolgáltatás megrendelése online felületen történik a szervizpontokban erre biztosított tablet felületén. Az Aláír gomb megnyomásával nyilatkozik, hogy a szerviz szolgáltatásunk feltételeit elfogadja, mely fizetési kötelezettséget von maga után. Megrendelő cégünk által kiállított elektronikus ÁFA-s számlát befogadja, melyet teljesítésekor a megadott e-mail címre automatikusan kiküldünk.
 22. A jelen általános szerződési feltételekkel nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vállalkozási Szerződésére vonatkozó szakaszai (XXXV. Fejezet 389. §- 401. §) az irányadóak. Felek jogvita esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Webshop értékesítés feltételei

1. A vásárlás feltétele

A megrendelés leadása a smartclinic.hu webáruházban, kizárólag elektronikus úton lehetséges a https://smartclinic.hu címen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

A smartclinic.hu oldalon való vásárlás alapfeltétele, hogy a vásárló minden tekintetben elfogadja a jelen üzleti szabályzatban foglalt feltételeket. E feltételek elfogadását jelenti a rendelések leadása a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva.

Az oldalon történő vásárlás megtételével vevő tudomásul veszi, hogy a smartclinic.hu webáruház vásárlója lesz és megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

A "Megrendelés elküldése" megerősítésével nyilatkozik, hogy cégünk által kiállított elektronikus számlát befogadja, melyet a rendelés teljesítésekor a megadott e-mail címre automatikusan kiküldünk.

A smartclinic.hu webáruház tartalmának böngészéséhez (termék információk, stb.) nem szükséges semmiféle regisztráció, ezeket bárki adatai megadása nélkül teljesen anonim módon, szabadon megteheti, azonban a tényleges vásárláshoz már szükség van a regisztrációra, ahol a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. A vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell tölteni a regisztrációs űrlapot. A hibásan kitöltött adatlapokat érvénytelennek tekintjük és az eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésekért.

A rendelés elküldése után a rendszerünk egy megerősítő e-mail üzenetet küld az e-mail címére, ezt kérjük azonnal ellenőrizni, így az esetleges hibák, vagy téves rendelés esetén még a csomag elindulása előtt tudunk intézkedni.

A megerősítő levél automatikusan generálódik a rendszerben, tehát a rendeléskori állapotot igazolja vissza a Vásárlónak és nekünk egyaránt. Azonos időpontban, két különböző számítógépről ugyanarra a termékre leadott rendelés esetén előfordulhat, hogy mindkét Vevőnek azonnal elérhetőként jelzi a rendszer a cikket, de utolsó darab esetén nem tudjuk mindkét rendelést azonnal teljesíteni. Ez az esetek elhanyagolható részében fordul elő, és a lehető leghamarabb értesítést küldünk a felmerült hibáról.

2. Fizetési feltételek

A megrendelés elküldését megelőzően kiválaszthatja a szállítás módját.

 • Személyes átvétel készpénz/előreutalás/bankkártyás fizetés
 • Futárszolgálat előreutalással (szerződéses futár partnerünk: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.)  GLS_Logo_2021_RGB_GLSBlue
 • Futárszolgálat utánvéttel

Előreutalás esetén a következő fizetési módok állnak rendelkezésére:

 • Bankkártyás fizetés: MasterCard, Maestro, Visa 
 • PayPal  

CIB BankVisaVisa ElectronMasterCardMaestroPayPal

Az online bankkártyás fizetés az CIB eCommerce felületén történik. További információkért látogasson el weboldalukra ide kattintva.
A bankkártyás fizetési tájékoztató innen, míg a Gyakran Feltett Kérdések innen tölthető le.

Megrendelését követő teljesítéskor a regisztrált e-mail címére, az üzemeltető által kiállított elektronikus számla érkezik.

A smartclinic.hu webshopban szereplő árak bruttó árak, melyek az ÁFA-t tartalmazzák.

Személyes átvétel esetén a megrendelését követően e-mailben, vagy telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy egyeztessünk az átvétel idejével kapcsolatban.

Utánvétes szállítás esetén a futárnak készpénzben kell átadni a megrendelt termék(ek) szállítási költséggel növelt ellenértékét.

3. Szállítási feltételek

A smartclinic.hu webáruház a megrendelt termékeket szerződéses futárszolgálat igénybevételével küldi ki a megadott szállítási címre. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Olyan címet adjon meg szállítási címnek, melyen át tudja venni a csomagot és az utánvét értékét ki tudja fizetni. A futár garanciát vállal a termék sértetlen kiszállítására.

Szállítási költségek:

Egyszeri díj:         2.490,- Ft

Kiegészítő szolgáltatások:

Telefonos értesítés:       +100,- Ft

A szállítási költséget a kosár végösszege is tartalmazza. A leadott rendelés szállítása a rendelést követő 1-3 munkanapon belül történik, a szállítási címnek olyan címet adjon, ahol a futártól át tudja venni valaki a csomagot és utánvét esetén az ellenértékét ki tudja fizetni. Amennyiben a futár nem talál a megadott címen senkit, aki átveszi az árut, másnap megkísérli újra a kiszállítást, ha akkor is eredménytelen, akkor a csomagot visszaszállítja szerződéses logisztikai partnerünk számára. A futár munkanapon 8 - 17 óra között várható.

Kiszállításkor csak sértetlen csomagot vegyen át. Amennyiben bármilyen problémát tapasztal, úgy erről vetessen fel jegyzőkönyvet és a terméke(ke)t ne vegye át. A csomag átvétele után a hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető.

4. Garancia és szavatosság

Az eladó a megvásárolt termékekre vonatkozóan visszafizetési vagy cseregaranciát csak abban az esetben vállal, ha az adott termék bizonyítottan hibás és a hiba bizonyítottan a termékek átvétele előtt keletkezett. Az átvett termékekkel kapcsolatban hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető, illetve ha az adott termék bizonyíthatóan gyári hibás. Az eladó tartalmi nemtetszés miatt semmiféle garanciát nem tud vállalni. Csere vagy visszavásárlás esetén csak az eredeti csomagolásban tudjuk átvenni a terméket.

5. A vásárlástól való elállás joga

 • A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell a smartclinic.hu weboldalon a kapcsolat menüpont alatti űrlapot használva, hivatkozva a rendelési azonosítójára. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
 • A vevő az áru átvételét követő 14 naptári napon belül következmény és indok nélkül elállhat a vásárlástól. Ezen elállási szándékot írásban, vagy e-mailben kell jelezni.
 • A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül). Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által már kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
 • Elállás esetén az eladó a normál fuvarozási díj felett, az egyéb fuvarozásból eredő többletköltséget nem köteles megtéríteni a fogyasztónak.
 • A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.
 • Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

6. A felelősség korlátozása

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget a smartclinic.hu webáruházhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a smartclinic.hu webáruház oldalán található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A webáruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A webáruházban látható termékképek csak illusztrációk, az iPhone, iPad termékek és egyéb készülékek csak személtetésre szolgálnak, nem képezik a vásárlás tárgyát. A vásárlás tárgyát mindenkor csak a kiegészítők (tokok, hátlapok, képernyővédők stb.) képezik, lsd. termékleírás.

A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani, illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a smartclinic.hu nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.

Ennek megfelelően a smartclinic.hu nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Sajnos minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy egy termék ára esetleg téves, ebben az esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) egyeztetünk Önnel.

Süti beállítások

A hatékony navigáció és bizonyos funkciók működésének érdekében sütiket használunk.
A "Szükséges" kategóriába sorolt sütiket a böngésző tárolja, mivel ezek elengedhetetlenül szükségesek a webhely alapvető funkcióihoz.
A harmadik féltől származó sütik segítenek a weboldal használatának elemzésében, tárolják a preferenciáidat és releváns tartalmakat és hirdetéseket biztosítanak.
Ezeket a sütiket csak az előzetes beleegyezéseddel tároljuk a böngésződben. Eldöntheted, hogy engedélyezed vagy letiltod ezeket a sütiket, de bizonyos sütik letiltása befolyásolhatja a böngészési élményt.